Een enkele keer bestaat het hele pastoraat uit één sessie, maar meestal gaat het om meerdere sessies. Wanneer de hulpvrager bevrijd is, willen we hem/haar toch nog een keer terugzien. De boze zal weer proberen greep op zijn slachtoffer te krijgen. De hulpvrager zal zijn leven zo moeten inrichten dat hij de aanvallen van de boze kan afweren en dat hij leert om in het licht van Christus te wandelen. Daarvoor heeft hij nazorg nodig. Die nazorg kan ons team niet altijd geven. Daarvoor verwijzen we de hulpvrager bij voorkeur naar zijn eigen gemeente (Wij veronderstellen dat hij lid is van een gemeente, zo niet dan raden wij hem ten sterkste aan zich aan te sluiten bij een Christusbelijdende gemeente). Iedere christen heeft een thuisgemeente nodig tot opbouw en onderlinge steun.