Mensen kunnen emotioneel beschadigd zijn. Dikwijls heeft dat zijn wortels in de jonge jaren, bijvoorbeeld door tekort aan liefde of aandacht, door verwaarlozing, door op te groeien in een disfunctioneel gezin of nog erger: door mishandeling of seksueel misbruik.

Ieder kind heeft liefde nodig om op te kunnen groeien tot een geestelijk gezond mens die zelf ook weer liefde kan geven en ontvangen. Wanneer een kind die liefde niet krijgt of onvoldoende krijgt, kan het schade aan zijn ziel oplopen. Dat openbaart zich dikwijls pas als de hulpvrager allang volwassen is. Dan heeft hij of zij innerlijke genezing nodig.

De genezing wordt vaak gezocht bij de reguliere hulpverlening waar gebruik gemaakt wordt van de verworvenheden van de psychologie, zoals psychotherapie. Ook kunnen er medicijnen worden voorgeschreven. Omdat de seculiere geneeskunde geen rekening houdt met spirituele invloeden zal een christen dikwijls liever hulp zoeken bij een geestelijk hulpverlener. De Bijbel heeft heel veel te zeggen over de menselijke psyche en een pastoraal werker zal vanuit deze principes werken. Hij zal ook bidden om Gods genezend aanraken in de ziel en de emoties van de hulpvrager. Soms geeft de Heilige Geest daarbij verrassende inzichten en komt er een belangrijke wending in iemands leven.