Het team voor Bevrijding en Innerlijke Genezing bestaat uit ongeveer tien mannen en vrouwen. Wij zijn lid van verschillende kerken in en rondom Ermelo.

Het team valt onder directe verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad van de Westerkerk te Ermelo en heeft voor deze kerk een gelofte van geheimhouding afgelegd.

Verder is er een voorbedeteam dat ons werk (uiteraard opnieuw anoniem) biddend bij God brengt. Christenpsychologen en -psychiaters zijn op de achtergrond beschikbaar

Het team staat ten dienste van de opbouw van de gemeente van de Westerkerk te Ermelo, maar is tevens regionaal en interkerkelijk inzetbaar.

Het staat bovendien geregistreerd in het netwerk van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

 

 

Bedieningsstatuut team PBIG Ermelo

 

 • Bij pastoraat voor bevrijding en innerlijke genezing ligt de nadruk op pastoraat en groei in wandel met Christus, vervolgens op het genezen van innerlijke wonden en minder op het wegsturen van demonen.
 • De indeling van blokkades in zonden, wonden en bindingen wordt als hulpmiddel gebruikt om inzicht te krijgen in de te bespreken onderwerpen.
 • De pastorale gesprekken zijn nodig om eventuele zonden, innerlijke wonden en bindingen aan het licht te brengen en de rechtsgrond voor boze geesten op te ruimen.
 • Het team helpt alleen mensen die in Jezus Christus geloven en hun hulp van Hem verwachten.
 • Het team helpt alleen mensen die er zelf om vragen, dus geen mensen die gestuurd worden.
 • Het teamlid dient een evenwichtig en gerijpte volgeling van Jezus Christus te zijn met een goede reputatie binnen zijn kerk of geloofsgemeenschap.
 • Het teamlid mag geen strafblad hebben. Tenzij hij duidelijk afstand genomen heeft van eerdere strafbare feiten.
 • Na een eventuele proefperiode leggen de teamleden ten overstaan van de kerkenraad van de Westerkerk te Ermelo een gelofte van geheimhouding af, en ontvangen ze in de kleine kring van de kerkenraad een zegen voor het werk.
 • De teamleden treden bij voorkeur minimaal met z’n tweeën op.
 • Is de confident man, dan moet minstens één van de teamleden ook man zijn, is de confident vrouw, dan moet minstens een van de teamleden ook vrouw zijn.
 • De hulp is gratis. Voor eventuele onkosten mag wel een vergoeding gevraagd worden.
 • Giften voor het team Pastoraat Bevrijding en Innerlijk Genezing zijn welkom, zij worden besteed aan educatie en vorming. Een eventuele persoonlijke gift uit dankbaarheid – gegeven aan een teamlid - moet aan een christelijk goed doel besteed worden.
 • Een persoonlijk presentje uit dankbaarheid mag niet meer waard zijn dan € 25,-.
 • De enige middelen die gebruikt worden zijn pastorale gesprekken, gebed, bijbelwoorden, proclamaties, geestelijke liederen, zegening onder handoplegging en zalving met olie.
 • De teamleden gebruiken geen fysieke middelen noch geweld, behalve wanneer dat nodig is uit oogpunt van zelfverdediging of bescherming van de confident, bijvoorbeeld wanneer die zichzelf dreigt te verwonden.
 • Bij twijfel of de problemen wel van geestelijke (pneumatische) aard zijn, wordt de confident geadviseerd hulp te zoeken bij de huisarts die kan doorverwijzen naar relevante hulpverlening.